Bengt Wiberg vinnare bästa affärsidé i Sverige i Venture Cup 2016 . Patentinnehavare med Sting Free Snus.

Bengt Wiberg

Fregattvägen 8 (9 tr), 181 37 Lidingö

Mobil: 0760-15 10 82 (+46-760 15 10 82)

E-post: info@bowsolutions.se

"Effektiv hantering av resurser i fokus"

Bengt Wiberg är en mycket skicklig och resultatorienterad ekonomichef med lång och bred erfarenhet av budget, bokslut, redovisning, resultatuppföljning, nyckeltal, ekonomistyrning. Drivit effektiviseringar, fastighetsfrågor och finansiering. Analytisk, produktiv, utåtriktad, entusiasmerande och självgående.

Speciella nyckelkompetenser:

Ekonomistyrning, effektiviseringar, budget, bokslut, hyres- och fastighetsfrågor, benchmarking & nyckeltalsuppföljning, redovisning, finansieringsfrågor, upphandlingar, kommunikationsförmåga, affärsmässighet, prognoser och prognosmodeller mm. Är både en lagledare och en lagspelare med lång att erfarenhet av att lösa komplicerade ekonomifrågor. Lidingö stad har med min hjälp blivit en av Sveriges mest resurseffektiva kommuner.

 

ARBETSLIVSERFARENHET

Lidingö stad (15 år)

Ekonomichef

Ansvar

Chef för ekonomiavdelningen för utbildningsförvaltningen i Lidingö stad. Årsomsättning ca en miljard kronor. Ansvaring för budget, prognoser, månads-, delårs- och årsbokslut, verksamhetsberättelse, resultatuppföljning, ekonomistyrning, skolpengsystem, upphandlingar, nyckeltal, benchmarking, skolskjutsar, hyres- och lokalfrågor, framtagande av riktlinjer mm. Rapporterat till utbildningschefen samt utbildningsnämnd och kommunstyrelse. Medlem i ledningsgruppen.

Särskilda prestationer

Grundare av Lidingös konkurrensneutrala skolpengsystem. Systemet tillsammans med innovative effektiviseringar har starkt bidragit till att Lidingös kommunala grundskolor presterat högsta betyg till nästan lägsta kostnaden per elev i Sverige. Ansvarat för effektiviseringar och besparingar motsvarande tiotals miljoner kronor per år och har förmågan att finna och övertyga andra om vad som är "rätt" kvalitet. Konstruerat uppskattade transparenta månatliga nyckeltalsuppföljningar till alla chefer, föreläst om skolpengsystem och nyckeltalsuppföljningar för representanter från de flesta länder i Asien och Afrika.

ABV Rock Group KB (7 år, Riyadh, Saudiarabien)

Finance and administration Manager

Ansvar

Avdelningschef och ansvarig för budget, bokslut, redovisning, prognoser, finans, projektdokumentation, lönekontor, intern kontroll, IT-sektionen, inköpsstöd, remburser och garantier samt personal- och kontorsadministration i världens största petrokemiska anläggningsprojekt. Rapporterade till projektchefen och medlem av projektets ledningsgrupp. Samarbetade intimt med inköps- och kvalitetsansvariga, cost control ingenjörer m.fl.

Särskilda prestationer

Framgångsrik chef och arbetsledare för 35 personer i världens största bygg- och anläggningsprojekt i Saudiarabien för Saudi Strategic Storage Program (SSSP). Projektet motsvarar ca fem Eurotunnlar i volym och hade ett projektvärde överstigande 100 miljarder kronor. Utarbetade ett mycket uppskattat ekonomiskt uppföljningssystem som kunde tillgodose de flesta av icke ekonomernas (främst ingenjörer) behov.

Daewoo Electronics Scandinavia AB (Stockholm)

Finance and administration Manager

Ansvar

Ansvarig för månadsrapportering till VD och moderbolaget i Korea, verksamhetsanalyser, affärsplaner, redovisning, finansfrågor, löner, skatter och avgifter, statistik, inköp, bokslut, kontorspersonal- och utbildningsansvarig för nystartat (1998) koreanskt försäljningsbolag med omsättning 55 mnkr. VDs högra hand och medlem i ledningsgruppen.

Särskilda prestationer

Lyckades öka företagets omsättning bl.a. genom att upphandla en unik pensionslösning. Denna inkluderade möjlighet till löneväxling för alla anställda samt prestationsbaserad bonus i form av pensionsavsättningar för säljkåren. Fick flera erkännanden för min prestationer från det mycket krävande huvudkontoret för mångmiljardkonglomeratet Daewoo i Korea.

Midrock Construction AB (Stockholm)

Administrative Manager

Ansvar

Ansvarig för företagsbudgeten, prognoser, bokslut och skatter, CVA-analyser, redovisning, finans, produktionsuppföljning, företagsvärderingar, personal- och övrig kontorsadministration för nystartat entreprenadföretag med omsättning om ca 400 mnkr. Rapporterade direkt till VD och medlem av ledningsgruppen.

Särskilda prestationer

Uppsättning av ekonomisystem, rutiner för budget och resultatuppföljning mm.

Corral Petroleum AB (Preems moderbolag, Stockholm)

Administrative Manager

Ansvar

Ansvarig för finans, boksluts- och delårsrapporter, redovisning och övrig administration för Preem Petroleums moderbolag (Corral Petroleum). Rapporterade direkt till C.E.O.

Särskilda prestationer

Kunde med hjälp av lång erfarenhet från andra branscher tillföra adderad nytta för denna petrokemiska gigantiska koncern.

ABV Italia S.R.L. (Milano, Italien)

Managing Director

Ansvar

VD för ingenjörskonsultbolag med allt operativt och administrativt ansvar. Rapporterade direkt till styrelsens ordförande.

Särskilda prestationer

Uppdraget var att under ett års tid avsluta alla företagets uppdrag framgångsrikt, försälja bolagets tillgångar, avveckla personalen och till slut likvidera bolaget. Uppdraget fullföljdes till största belåtenhet. Bidrog också till att samtlig personal fick nya anställningar i andra företag.

Patrick Sverige AB (Linköping)

Administrativ chef

UTBILDNING

Universitet

Civilekonom, Linköpings universitet 1981

Övriga utbildningar

Agresso, Visma adm 2000, Fortnox, SPCS, Heroma (PA-system), Extens (barn- och elevhantering, resursfördelning mm), ledarskapsutbildningar, Direkt, LAS- och andra personal och löneadministrationsutbildningar, hantering av nyckeltal, investeringsbedömning & lönsamhetsuppföljning, avancerad Excel m.fl.

Språkkunskaper

Svenska (modersmål) och engelska helt flytande, tyska och maltesiska (bra), spanska, italienska och arabiska (hjälpligt).

Övrigt

Suttit i flera styrelser. Fått medalj av svenska försvarsmakten för insatser under Gulfkriget.