Vad kan jag erbjuda näringslivet?

Med 20 års erfarenhet av rollen ekonomichef, administrativ chef och VD i näringslivet kan jag erbjuda mina värdefulla tjänster åt företag i många branscher. Exempel på sådana är:

  • Bygg- och anläggningsverksamhet
  • Grossistbranschen
  • Detaljistbranschen
  • Petro-kemisk industri
  • Konsultbranschen
  • Konferensverksamhet

Exempel på uppdrag är:

Kort analys och genomlysning av företagets möjligheter till effektiviseringar för förbättrad lönsamhet.

Vikarie som ekonomichef, administrativ chef eller controller.